Algemene voorwaarden

Om de massage die je wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Massagepraktijk IKKI ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Intake

Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

Voorafgaand aan de eerste massage voeren we een intakegesprek. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die je tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.

Bij koorts, griep en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), mag er absoluut niet gemasseerd worden. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan jou arts, voordat je een afspraak maakt.

Bij wijzigingen in de situatie ben je zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

Alle informatie die je tijdens het intakegesprek  en de massage/behandeling aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jouw schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.

Afspraken maken en annuleren

Wil je een afspraak maken? Bel naar massagepraktijk IKKI op 06 -38 42 98 46 of mail naar info@ikki-massage.nl

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.

Betaling verloopt contant en wordt direct na de massage voldaan.

Andere voorwaarden zijn

Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Massagepraktijk IKKI en ik verwacht dat ook van jou. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt verwacht dat je vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan.

Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die IKKI aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.

Massagepraktijk IKKI is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je IKKI niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage die aan jou gegeven is.